Styrelsen

Ordförande

Namn -  Karl Beckman
E-post -  
Telefon -   +46 707 986452
 Kalle har sina rötter på koster och har nu flyttat hit med fru och tre barn.

Vice Ordförande

Namn -  Håkan Wogenius

E-post - 

Telefon - +46 705 407810
Håkan är från Sydkoster som bor på Nordkoster tillsammans med fru och barn. Han har egen fiskebåt och fiskar i huvudsak räkor.

Ekonomisk kontakt

Namn -  Lars Båld

E-post -  
Telefon -   +46 707 41 2076
 Lars är född och uppvuxen på Nordkoster och har flyttat hem som pensionär.

Supleant/Sekreterare

Namn -  Information kommer inom kort.

Ledamot

Namn - Niklas Nilsson

E-post - 

Telefon - +46 702 56 5926

Niklas är född på Nordkoster. Han har egen fiskebåt och fiskar i huvudsak kräfta.

Suppleant

Namn - Tomas Willdal

E-post -  

Telefon - +46 705 53 6773

Tomas har varit bosatt på Nordkoster under lång tid. Han jobbar nu som naturvårdare på Kosterhavets nationalpark.

Suppleant

Namn -   Bengt-Göran Bergstrand

E-post -  

Telefon -  +46 72 5133490

Bengt-Göran är aktiv i Sjöräddningssällskapet och hans fru är född på Nordkoster.

Suppleant 

Namn -  Lars-Ove Loo

E-post -   

Telefon -  +46 76229628

Lars-Ove bor med sin fru på Nordkoster och han jobbar på Tjärnö Marinbiologiska/Sven Lovén centrum för marininfrastruktur.

Suppleant
Namn - 
Nils-Åke Johander
E-post - 
Telefon - +46 70 5255098
Nils-Åke är född och uppvuxen på Nordkoster och har varit fiskare.

Till Styrelsen

Suppleant 
Namn -
Per Pettersson
E-post - 
Telefon - +46 73 3972438
Per bor på Nordkoster och driver Reservatet stugor och camping
tillsammans med sin sambo.