Ny hamn i Vettnet

Hamnen i Vettnet har utökats med 21 st fasta båtplatser, Befintlig brygga har delats upp i två delar där en del ligger inne vid sjöbodarna. Akertförankringarna för de befintliga fasta båtplatserna har ändrats till bojar.
Se layout i bild intill.
De 21 platserna är finansierade av Kosterbaden och kommer att hyras ut som gästplatser då de inte använts av hotellgästerna.

Layout ombyggnad