Ny hamn i Vettnet

Hamnen i Vettnet ska utökas med 21 st fasta båtplatser, Befintlig brygga kommer att delas upp i två delar där en del läggs inne vid sjöbodarna. Akertförankringarna för de befintliga fasta båtplatserna kommer att ändras till bojar.
Se layout i bild intill.
De 21 platserna kommer att finansieras av Kosterbaden och kommer att hyras ut som gästplatser då de inte använts av hotellgästerna.
Alla myndighetskrav är klara och arbetet planeras göras under mars månad 2019. Utläggning av bryggorna kommer att göras av Entreprenör Pontona/Kystmiljö

Layout ombyggnad