2018-05-03

Nu är bryggan färdig! Vi har slutbesiktat och haft slutsamråd.  Primiärtilläggning och inofficiell invigning blir 9/5-2018 10.55. Tack till alla som hjälpt till i projektet!

2018-03-28

Armering och gjutning av bryggdäcket är klart. Fendrar samt pollare är monterade. Det återstår nu i stort sett bara slutbesiktning.

2018-02-23

Gjutning av landfäste samt bärande frontbalk är klart. De prefabriserade elementen som ska bilda däcket är utlagda, återstår gör armering samt gjutning.

2017-12-27

Borrning av pelarna i vattnet är nu färdigt, förankring i berget på land är påbörjat och efter årsskiftet ska det formas och gjutas.

2017-10-19

Arbetet är nu påbörjat något efter tidplanen. Första steget är sprängning.


 

2017-09-18

Nu har vi fått alla tillstånd som krävs för att starta bygget samt haft tekniskt samråd med Strömstad kommun och fått startbesked för bygget.
Avtal har skrivits med entreprenören Kystmiljö som kommer börja bygget av bryggan under v.39.

2017-07-28

Projektet med Vettnets nya brygga är just nu i en uppstartsfas. Bygget planeras börja i början av september 2017 och vara klart i februari 2018. Den nya bryggan kommer byggas ute på Gåseskär och den gamla bryggan rivs.
Projektets budgeterade kostnad är ca 3,3 mnkr och finnasieras till största del genom stöd.

loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...