Passagerar- och godstrafik

REGLER FÖR KAJERNA

Västra Bryggan och Vettnetbryggan ska vara levande kajer där det sjuder av aktiviteter och bofasta, sommar- och dagsgäster samsas med godshantering och fiskeaktiviteter.

Lagring av gods på kaj har vi börjat att ta ut en avgift för. Om ni har några frågor så är det bara att kontakta hamnvärden.
Kostnader m.m kan du läsa i filen 'Taxa lagring av gods'

För att att detta skall fungera behöver alla hjälpa till.

  • Parkering av kärror, mopeder, fyrhjulingar får endast ske max 3 dagar på kajen (Gäller Västra Bryggan). Om du behöver parkera en längre tid kan du ställa ditt fordon på den iordningsgjorda långtidsparkeringen vid återvinningsstationen.
  • Släng allt skräp i de uppsatta papperskorgarna.
  • Tänka på att allt gods skall flyttas från kajen omedelbart.
  • Ta bort all transportemballage från kajen. Placera EU-pallarna på anvisad plats inom kajen.
 

HAR NI NÅGRA FRÅGOR KONTAKTA HAMNVÄRDARNA

ÖSTER UT
VÄSTER UT
Nya bryggan i vettnet
Nya bryggan i vettnet