Pågående projekt

Nordkosters Fiskehamnförening driver förnärvarande två stora projekt;

- Ny hamn i Vettnet
- Upprustning av Fiskargården

 

Avslutade projekt

Nordkosters Fiskehamnförening driver tre stora projekt för närvarande;

- Ny passagerarbrygga i Vettnet
- Upprustning av Kajen Västra Bryggan
- Ny väntbod vid Västra Bryggan