Pågående projekt

Nordkosters Fiskehamnförening driver förnärvarande ett stort projekt;
Upprustning av Fiskargården
 

Avslutade projekt

Ny passagerarbrygga i Vettnet

Upprustning av Kajen Västra Bryggan

Ny väntbod vid Västra Bryggan


Ny hamn i Vettnet