Kostervåg Kostervåg

PASSAGERARBÅTAR

Västra Bryggan trafikeras av Kosterbåtarna, Västtrafik, under hela året. Kosterbåtarna ägs och drivs av Koster Marin AB som är ett rederi baserat på Koster.

Rederiet har fem stycken katamaraner M/F Kostervåg, M/F Kostersund, M/F Kosterbris, M/F Kosterfjord och M/F Kostervind.

För aktuell turlista gå till Koster Marins hemsida. www.kostermarin.se 

Under högsäsong kan man även åkar sälturer ut i arkepilagen med M/S Kosterskär och M/S Sara (hemsida).

M/S Kosterskär
M/S Sara
M/F Kostervind