Ny brygga Vettnet

Projektet

Projektet med Vettnets nya brygga är planerat att starta i början av september 2017 och vara klart i februari 2018. Den nya bryggan kommer byggas ute på Gåseskär och den gamla bryggan rivs.
Projektets budgeterade kostnad är ca 3,3 mnkr och finnasieras till största del genom stöd (se nedan).

Den gamla bryggan är i så dåligt skick att en reparation inte är genomförbar. Den nya bryggans placering samt utformning kommer att göra det lättare för båtarna att lägga till vid olika vindförhållanden samt ha en bättre kapacitet och skapa bättre tillgänglighet för besökare till Nordkoster.

Mer information, bilder och uppateringar  kommer läggas ut löpander under menyn till vänster "BILDER & PROJEKTSTATUS".

Stöd till projektet

Följande stöd har gjort bygget av den nya bryggan möjlig!