Kosterfärjan Kosterfärjan

GODSTRAFIK

Koster Marin´s godsfärjor trafikerar Strömstad - Västra Bryggan under hela året. Tidtabell se (hemsida).

Kosterfärjan 4