Styrelsen

Ordförande

Namn -   Lars Båld

E-post -   labald27@gmail.com

Telefon -  +46 70 7412076

Lars är uppvuxen på Nordkoster och har som pensionär flyttat hem.

Vice Ordförande

Namn -  Håkan Wogenius

E-post - kosterhaakan@gmail.com  

Telefon -+46 705 407810
Håkan är från Sydkoster som bor på Nordkoster tillsammans med fru och barn. Han har egen fiskebåt och fiskar i huvudsak räkor.

Ekonomisk kontakt

Namn -  Karl Beckman

E-post -  kallebeckman@hotmail.com 
Telefon -   +46 707 986452
 Kalle har sina rötter på koster och har nu flyttat hit med fru och tre barn.

Supleant/Sekreterare

Namn -  Tor Söderlund

E-post -  torsoderlund@gmail.com

Telefon -  +46 705 313650

Tor har varit skollärare på Sydkoster och är bosatt på Nordkoster.

Ledamot

Namn - Niklas Nilsson

E-post - sd526strando@hotmail.com

Telefon - +46 702 56 59 26

Niklas är född på Nordkoster. Han har egen fiskebåt och fiskar i huvudsak kräfta.

Suppleant

Namn - Tomas Willdal

E-post -  ladwill@telia.com

Telefon - +46 706 60 05 83

Tomas har varit bosatt på Nordkoster under lång tid. Han jobbar nu som naturvårdare på Kosterhavets nationalpark.

Suppleant

Namn -   Bengt-Göran Bergstrand

E-post -  10bergstrand@gmail.com

Telefon -  +46 72 5133490

Bengt-Göran är aktiv i Sjöräddningssällskapet och hans fru är född på Nordkoster.

Suppleant 

Namn -  Lars-Ove Loo

E-post -   larsove.loo@icloud.com

Telefon -  +46 76229628

Lars-Ove bor med sin fru på Nordkoster och han jobbar på Tjärnö Marinbiologiska/Sven Lovén centrum för marininfrastruktur.

Till Styrelsen