Styrelsen

Ordförande

Namn -  Karl Beckman
E-post -  
Telefon -   +46 707 986452
 Kalle har sina rötter på Nordkoster och har nu flyttat hit med fru och tre barn.

Vice Ordförande

Namn -  Håkan Wogenius

E-post - 

Telefon - +46 705 407810
Håkan är från Sydkoster som bor på Nordkoster tillsammans med fru och barn. Han har egen fiskebåt och fiskar i huvudsak räkor.

Styrelseledamot
Sekreterare

Namn - Per Pettersson
Telefon - +46 733972438
Per bor på Nordkoster och  driver camping och stuguthyrning tillsammans med sin sambo.

Styrelseledamot

Namn - Niklas Nilsson

E-post - 

Telefon - +46 702565926

Niklas är född på Nordkoster. Han har egen fiskebåt och fiskar i huvudsak kräfta.

Styrelseedamot
Ekonomisk Kontakt

Namn -   Bengt-Göran Bergstrand

E-post -  

Telefon -  +46 725133490

Bengt-Göran är aktiv i Sjöräddningssällskapet och hans fru är född på Nordkoster.

Styrelsesuppleant 

Namn -  Lars-Ove Loo

E-post -   

Telefon -  +46 76229628

Lars-Ove bor med sin fru på Nordkoster.

Styrelsesuppleant
Namn - 
Nils-Åke Johander
E-post - 
Telefon - +46 705255098
Nils-Åke är född och uppvuxen på Nordkoster och har varit fiskare.

Till Styrelsen

Styrelsesuppleant
Namn -
Lars Båld
Telefon - +46 707412076
Lars är uppvuxen på Nordkoster och bor numera här med sin fru.