Styrelsen

Ordförande

Namn -   

E-post -   

Telefon -  

 

Vice Ordförande

Namn -  Lars Båld

E-post -   labald27@gmail.com

Telefon - +46 70 741 20 76

Lars är uppvuxen på Nordkoster. Har sedan han blivit pensionär flyttat tillbaks till Koster.

Kassör 

Namn -  

E-post -   
Telefon -   
 

Supleant/Sekreterare

Namn -  Tor Söderlund

E-post -  torsoderlund@gmail.com

Telefon -  +46 705 313650

Tor har varit skollärare på Sydkoster och är bosatt på Nordkoster.

Ledamot
Namn -  Håkan Wogenius

E-post -  kosterhaakan@gmail.com

Telefon - +46 705 40 78 10

Håkan är uppvuxen på Sydkoster men bor nu på Nordkoster. Han är fiskare med egen trålare och fiskar räkor.

Ledamot

Namn - Niklas Nilsson

E-post - sd526strando@hotmail.com

Telefon - +46 702 56 59 26

Niklas är född på Nordkoster. Han har egen fiskebåt och fiskar i huvudsak kräfta.

Suppleant

Namn - Tomas Willdal

E-post -  ladwill@telia.com

Telefon - +46 706 60 05 83

Tomas har varit bosatt på Nordkoster under lång tid. Han jobbar nu som naturvårdare på Kosterhavets nationalpark.

Suppleant

Namn -   

E-post -  

Telefon -  

 

Suppleant

Namn -   

E-post -   

Telefon -  

 

Till Styrelsen