Sjöbodar

Hamnföreningen har under de senaste åren köpt in fem sjöbodar som finns placerade inom hamnområdet vid Västra Bryggan och i Vettnet.

Sjöbodarna har iordningställts och hyrts ut till Kosterbor.

För att bringa ordning införs nu en sjöbodskö där intresserade kan anmäla sitt intresse att hyra en/en del i en sjöbod.

För att kunna hyra en sjöbod krävs en fast anknytning till Nordkoster (ett boende på Nordkoster).
 
Medlemmar i Nordkosters Fiskehamnförening har förtur i kön.

Om du är intresserad att ställa dig i kön så är det bara att fylla i "Intresseanmälan om hyra en/en del i sjöbod" och skicka/lämna till;


Nordkosters Fiskehamnförening
 via e-mail: XXXX

Sjöbodar i Vettnet
Sjöbodar i Vettnet