Ny Väntbod

En ny väntbod har byggts i anslutning till träbryggan på Västra Bryggan. 
Väntboden blev färdig inför vintersäsongen 2018.