Fiskargården

Fiskargården vid Västra Bryggan behöver renoveras. Arbetet har startat med utrymmet på övervåningen den s.k. Bödeboden. Ett apparatrum och ett förråd för Fiskargårdsföreningen håller på att färdigställas. Vid den södra änden i lokalen finns en vattenskada som måste åtgärdas.
I Bödeboden, Samlingslokalen nedre botten och i Hamnkontoret kommer luftvärmepumpar att installeras för att få en bättre värmeekonomi och inomhusmiljö. Thordenstiftelsen är del-bidragsgivare för Luftvärmepumparna.
Arbetet kommer göras i etappsteg och beräknas pågå ca 5 år innan hela huset är renoverat.

Fiskargården
Bidragsgivare