Fiskargården

Fiskargården vid Västra Bryggan behöver renoveras. Arbetet har startat med utrymmet på övervåningen den så kallade Bödeboden. Ett apparatrum och ett förråd för Fiskargårdsföreningen håller på att färdigställas. Vid den södra änden i lokalen finns en vattenskada som har åtgärdats.
I Bödeboden, samlingslokalen på nedre botten och i hamnkontoret har uftvärmepumpar installerats för att få en bättre värmeekonomi och inomhusmiljö. Thordenstiftelsen är del-bidragsgivare för Luftvärmepumparna.
Arbetet med Fiskargården kommer göras i etapper och beräknas pågå ca 5 år innan hela huset är renoverat.

Fiskargården
Bidragsgivare