Tillgänglighetsanpassning Västra Bryggan

Projektet

Projektet med tillgänglighetsanpassningen av Västra Bryggans kaj har nu avslutats. 
Entreprenör var ett norskt företag Kystmiljö.
Västra Bryggan byggdes på 1970-talet och var i behov av renovering/tillgänglighetsanpassning. Total budgeterad kostnad är ca 2,2 Mkr. Ungefär halva summan av dessa har finansierat av Trafikverket/Västtrafik. Återstående delen finasieras av angöringsavgifter.

Stöd till projektet

Följande stöd har gjort bygget av den nya bryggan möjligt!

Trafikverket/Västtrafik (Statligt medfinansiering till Västra bryggan)
Arbetsbod placerad ute på kajen
Bilningsponton
Bilden tagen under bryggan
Bilden tagen under bryggan
Härliga jobbare med bryggan
Härliga jobbare med bryggan