Gästhamnarna

Gästhamnen vid Västra Bryggan

Gästhamnarna är belägen vid Bopallen (Västra Bryggan) och i Vettnet. 

I anslutning till gästhamnen vid Västra Bryggan finns två restauranger, Strandkanten  och Galejen. På vägen upp till Basteviken finns en nystartad restaurang Ekoboden. I Vettnet har en restaurang öppnat vid Kosterbaden hotell.
Om man inte har fiskat själv så finns det sommartid möjlighet att köpa färska skaldjur av fiskarna inom hamnområdet.

Under sommaren finns en livsmedelaffär "Affärn på Nord" med gångavstånd till båda hamnarna.
Om man tar Kosterlänken över till syd finns vid Långagärde restaurangerna Skaldjurscafét och Paccos.

GARANTERAD GÄSTHAMNPLATS!
Ni som vill ha en garanterad gästhamnplats vid Bopallen, Västra Bryggan och vid Vettnet gå in på Dockspot och följ instruktionerna där.


Angöring vid flytbryggorna
Vi rekommenderar max 5 båtar i bredd vid långsides angöring. Vid osäkerhet, kontakta Hamnvärden som beslutar beroende på säkerheten max antalet båtar i bredd.

Internet

En uppgradering av vårt internet i hamnarna pågår. I Vettnet och vid Bopallen är det klart, och det som återstår är nu området vid Västra Bryggan.

Bröd-, läsk- och tidningsförsäljning

Under högsäsongen säljer vi nybakat bröd på Hamnkontoret. Dagstidningar både från Norge och Sverige finns att köpa på Hamnkontoret.


Sanitetshus
Toaletter och duschar (avgiftsbelagda) finns inom hamnområdena.

Sopor
Containrar för hushållssopor samt återvinning av glas finns.

Pant av Burkar och Pet flaskor

Behållare för mottagande av pant finns utplacerade vid Västra Bryggan och i Vettnet. Behållningen går oavkortat till Sjöräddningen.

Öppettider säsongen 2019
Hamnkontoret är stängt för säsongen. Hamnvärden kommer ut till bryggorna och tar upp hamnavgift. Om du behöver hämta linfärjekort eller behöver hjälp med något ring: +4673 1525939.

Betalning
Vi har gått över till det kontantlösa samhället!
 Nu hakar Nordkosters Fiskehamnförening också på den trenden. Det nya kontantfria initiativet började säsongen 2018. Detta gäller all betalning av gästhamnavgifter, samtliga inköp på hamnkontoret.
Duscharna vid Bopallen kommer att ha en dusch för betalning med mynt (10 kr), men alla kan betalas med polletter.
Duscharna vid Vettnet kommer tills vidare kunna betalas med både polletter och mynt (10 kr).
Polletterna kan köpas på hamnkontoret.
 
Övergången från kontant till digital hantering av pengar har varit en lång process som har skapat en omfattande och utvecklad infrastruktur för betalningar med hjälp av kort, e-legitimationer, sms och annan mobil teknik. 
Den tekniska utvecklingen kopplad till betalmetoder har under det senaste decenniet tagit fart och nya företag har etablerats på den potentiellt lönsamma marknaden för digitala betalningar.

Allt fler aktörer väljer därför att avstå kontanthantering.
Förändringen är i första hand en åtgärd för att det är kostsamt, tidskrävande och svårt att hantera kontanter idag. Men givetvis kan det också förklaras med att det idag är ytterst få som faktiskt betalar med kontanter. Siffror visar att kontantköpen bara utgör några enstaka procent av den totala handeln.

Tömningsstation för båtlatrin
Finns placerad på Västra Bryggan´s östra sida. Behöver ni hjälp vid tömning ring då till hamnvärdarna.

Hjärtstartare
I väntboden på Västra Bryggan finns en hjärtstartare placerad.

VÄLKOMNA!

Vädret i området

Vädret Nordkoster

GÄSTHAMNEN VID BOPALLEN
GÄSTHAMNEN VID VETTNET

Om ni har frågor angående beläggning etc. kontakta våra hamnvärdar:

tel: +46 731 525 939
eller+46 725 133 490
E-mail: nkhamn@nordkosterhamn.com

 

RESTAURANG STRANDKANTEN
RESTAURANG GALEJEN

I filen nedan kan du läsa de regler som gäller för Gäst-hamnen