Sjöbodar

Inom hamnföreningen finns ett antal sjöbodar. Sjöbodarna är i privat ägo men marken där sjöbodarna står arrenderas av hamnföreningen. Om de kriterier som är uppställda inte följs så har föreningen förköpsrätt. Allt detta för att hålla ner den spekulation som har blivit på sjöbodar efter våra kuster.
En översyn av sjöbodsavtalet pågår.