Historik

Efter andra världskriget slut fanns det många trålare på Koster. det var svårt att få tillgång till en plats utmed sundet på Nordkoster där de kunde härbärgera sina redskap och fiskebåtar.
 
Sigvard Andreasson och en kompis beslöt att fråga alla markägare om de var villig att skänka en bit mark nere vid Kostersundet och i Vettnet som fiskarna kunde använda för att bygga en sjöbod och en brygga för sin fiskebåt.
 
Intresset var stort bland markägarna och mark skänktes och en förening bildades som fick namnet Nordkosters Fiskehamnsförening upa.
 
För att kunna driva föreningen fick man statsbidrag s.k bränsleersättning varför de som hade en fiskebåt rapporterade detta till föreningen.
 
Bland det första som föreningen gjorde var att bygga en slip, där den idag fortfarande ligger.  Därefter byggdes en handdriven kran som då låg ungefär på den plats som Kosterlänken finns idag.
 
I slutet av 60-talet började föreningen ta betalt från båtgäster som använde de bryggor som fanns inom hamnområdet. Priset var 2 kr per natt och var inte så populärt, fler än en gång hotades med 'juling' till de som tog upp hamnavgiften.

En träbrygga kallad Miltonbryggan (se fotot), där många har dansat till ”Kostervalsen”, började bli uttjänt varför tankar kom att ersätta den mot en ny.
 
Planeringen av kajen nedanför Bodberget började redan på 60-talet då Sigvard A hade sin trålare vid berget där nu kajen ligger.
 
Efter mycket planerande byggde staten tillsammans med Strömstads kommun Västra Bryggan. Bryggan var ett välkommet tillskott i hamnen då Nordkosterborna kunde passera mellan västra och östra delen av hamnområdet utan att gå över Bodberget.
 
Början av 1970 behövde fiskarna en samlingslokal där det kunde träffas och arbeta med trålarna. Sigvard A var den som drev projektet och fick med dåvarande kommunalrådet Torstensson i Strömstad.
 
Fiskargården var bl. a. tänkt som en samlingslokal varför en ny förening bildades, Fiskargårdsföreningen. Fiskargårdsföreningen anordnade danser och fester och finns kvar än idag. 
 
I samband med bygget av Fiskargården fick hamnföreningen köpa till mark så att vägen utmed sjöbodarna kunde anläggas.
 
Den första motordrivna hamnkranen var en gammal militärkran som hade en VW motor. Den placerade på östra nocken av Västra bryggan. Bensinmotorn byttes sedan ut till en elmotor.
 
Fiskehamnföreningen ansvarade även för Vettnet men i början hade de båda hamnarna delad ekonomi. Piren ut till Gåseskär anlades då Försvarsmakten sprängde för försvarsutrymmen i Högen. De sprängmassor som blev över användes då till att bygga piren ut till Gåseskär.
 
Många har varit ordförande under föreningens gång och den som har haft ordförandeposten längst i föreningen är Sigvard Andreasson, nämligen hela 25 år satt han som ordförande.
 
Berättad av Sigvard 2016-12-18
 
 

Gamla Miltonbryggan
Fiskargården