Ansökan fasta båtplatser

Inom hamnområdena finns fasta båtplatser att hyra. Vid hamnen i Vettnet finns 30 st platser och vid Bopallen/Kosterlänken finns det 67 platser.

Från och med säsongen 2017 kommer en förskottshyra på 30 000 kr att tas ut för att få tillgång av båtplats, gäller samtliga fasta båtplatser. Efter betald förskottshyra så är de sex (6) efterföljande åren avgiftfria. Därefter tas ordinarie säsongshyra ut.

OBS! De som tidIgare betalt en insats gäller samma villkor som vid tecknandet.

För att slutligt erhålla en båtplats måste ”Hamnordningen” och ”Avtal” godkännas och skrivas på.


Då det är stor brist på båtplatser så finns det en båtplatskö. Ansvarig för kön är Roger Ekstrand.

Om du är intresserad att ställa dig i kön så är det bara att fylla i "Ansökan om båtplats" och skicka/lämna till

Nordkosters Fiskehamnförening
via e-mail XXXXXX

Viktigt. Läs igenom de regler som finns för att få hyra en båtplats i Hamnordningen!

Nya hamnen vid Kosterlänken
Nya hamnen vid Kosterlänken