Ny Väntbod

En ny väntbod kommer att byggas i anslutning till träbryggan på Västra Bryggan. Arbetet är uppstartat och upphandlings av entreprenör är klart.
Beräknas vara klart innan maj 2018.