Pågående projekt

Nordkosters Fiskehamnförening driver tre stora projekt för närvarande;

- Ny passagerarbrygga i Vettnet
- Upprustning av Kajen Västra Bryggan
- Ny väntbod vid Västra Bryggan


Ansvarig för projekten är Roger Ekstrand förutom för "Ny passagerarbrygga i Vettnet" där Per Pettersson har drivningsansvaret.