2017-10-19

Arbetet är nu påbörjat något efter tidplanen. Första steget är sprängning.


 

2017-09-18

Nu har vi fått alla tillstånd som krävs för att starta bygget samt haft tekniskt samråd med Strömstad kommun och fått startbesked för bygget.
Avtal har skrivits med entreprenören Kystmiljö som kommer börja bygget av bryggan under v.39.

2017-07-28

Projektet med Vettnets nya brygga är just nu i en uppstartsfas. Bygget planeras börja i början av september 2017 och vara klart i februari 2018. Den nya bryggan kommer byggas ute på Gåseskär och den gamla bryggan rivs.
Projektets budgeterade kostnad är ca 3,3 mnkr och finnasieras till största del genom stöd.