Passagerar- och godstrafik

REGLER FÖR KAJEN

Västra Bryggan ska vara en levande kaj där det sjuder av aktiviteter och bofasta, sommar- och dag gäster samsas med godshantering och fiskeaktiviteter.

Lagring av gods på kaj har vi börjat att ta ut en avgift för. Om ni har några frågor så är det bara att kontakta hamnvärden.
Kostnader m.m kan du läsa i filen "Taxa lagring av gods"

För att allt detta skall fungera behöver alla hjälpa till med.

  • Parkera kärror, mopeder, fyrhjulingar får endast ske max 3 dagar på kajen. Därefter skall de placeras i den iordningsgjorda långtidsparkeringen vid återvinningsstationen
  • Slänga all skräp i de uppsatta papperskorgarna.
  • Tänka på att allt gods skall flyttas från kajen omedelbart.
  • Ta bort all transportemballage från kajen. Placera EU-pallarna på anvisad plats inom kajen.
 

HAR NI NÅGRA FRÅGOR KONTAKTA STYRELSEN

ÖSTER UT
VÄSTER UT