Styrelsen

Ordförande

Namn -  Roger Ekstrand

E-post -  proek@telia.com

Telefon - +46 709 43 55 37

Roger har varit bofast på Nordkoster sedan 2003. Innan dess har Roger varit sommarboende sedan 70-talet.

Vice Ordförande

Namn -  Håkan Wogenius

E-post -  kosterhaakan@gmail.com

Telefon - +46 705 40 78 10

Håkan är uppvuxen på Sydkoster men bor nu på Nordkoster. Han är fiskare med egen trålare och fiskar räkor.

Kassör 

Namn - Ingegerd Kalbratt

E-post -  i.kalbratt@telia.com
Telefon -  +46 722 03 07 06
Ingegerd är bosatt på Nordkoster sedan många år. Hon har jobbat på skattemyndigheten i Strömstad.

Sekreterare

Namn -  Tor Söderlund

E-post -  torsoderlund@gmail.com

Telefon -  +46 705 313650

Tor har varit skollärare på Sydkoster och är bosatt på Nordkoster.

Ledamot

Namn - Niklas Nilsson

E-post - sd526strando@hotmail.com

Telefon - +46 702 56 59 26

Niklas är född på Nordkoster. Han har egen fiskebåt och fiskar i huvudsak kräfta.

Suppleant

Namn - Tomas Willdal

E-post -  ladwill@telia.com

Telefon - +46 706 60 05 83

Tomas har varit bosatt på Nordkoster under lång tid. Han jobbar nu som naturvårdare på Kosterhavets nationalpark.

Suppleant

Namn -  Jonas Nordquist

E-post -  jonas.nordquist@hotmail.com

Telefon - +46 706 73 04 42

Jonas bor på Nordkoster (Vettnet) sedan många år. Han driver nu  Bokhandlarens Café på Sydkoster.

Suppleant

Namn -  Per Pettersson

E-post -   per@ppetersson.se

Telefon - +46 733 97 24 38

Per bor på Nordkoster (Vettnet) och är bördig från Värmland. Han jobbar på Reservatet.

Suppleant

Namn -  Jan Coster

E-post -   coster@spray.se

Telefon - +46 70 795 45 46

Jan bor på Nordkoster (Vettnet). Han jobbar inom teatern och åker runt och uppträder.

Suppleant

Namn -  Lars Båld

E-post -   labald27@gmail.com

Telefon - +46 70 741 20 76

Lars är uppvuxen på Nordkoster. Har sedan han blivit pensionär flyttat tillbaks till Koster.
 

Till Styrelsen