Tillgänglighetsanpassning Västra Bryggan

Projektet

Projektet med tillgänglighetsanpassningen av Västra Bryggans kaj är har nu startats. Maskiner och bilningsponton finns nu vid Västra bryggan.

Tänk på att under arbetet kommer det bli störningar runt hanteringen av passagerare och gods.

Entreprenör är ett norskt företag Kystmiljö.

Västra Bryggan byggdes på 1970-talet och är nu behov av renovering/tillgänglighetsanpassning. Total budgeterad kostnad är ca 2,2 Mkr. Ungefär halva summan av dessa har finansierat av Trafikverket/Västtrafik. Återstående delen finasieras av angöringsavgifter.

Mer information kommer löpande.

Stöd till projektet

Följande stöd har gjort bygget av den nya bryggan möjligt!

Trafikverket/Västtrafik (Statligt medfinansiering till Västra bryggan)
Arbetsbod placerad ute på kajen
Bilningsponton