Tillgänglighetsanpassning Västra Bryggan

Projektet

Projektet med tillgänglighetsanpassningen av Västra Bryggans kaj har nu avslutats. Avveckling av maskiner och bilningsponton pågår nu.

Entreprenör är ett norskt företag Kystmiljö.

Västra Bryggan byggdes på 1970-talet och är nu behov av renovering/tillgänglighetsanpassning. Total budgeterad kostnad är ca 2,2 Mkr. Ungefär halva summan av dessa har finansierat av Trafikverket/Västtrafik. Återstående delen finasieras av angöringsavgifter.

Stöd till projektet

Följande stöd har gjort bygget av den nya bryggan möjligt!

Trafikverket/Västtrafik (Statligt medfinansiering till Västra bryggan)
Arbetsbod placerad ute på kajen
Bilningsponton
Bilden tagen under bryggan
Bilden tagen under bryggan
Härliga jobbare med bryggan
Härliga jobbare med bryggan