Protokoll från Medlemsmöte nr 6 utgivna

Protokollet från Medlemsmöte nr 6 fiinns nu upplagt under fliken "Föreningen".
Obs! Protokollet är ännu ej är justerat. Så fort detta är gjort kommer det att publiceras.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna