Till de som har fast båtplats

Ni som har en fast båtplats men inte godkänt ”Hamnordningen” och skrivet på ”Avtalet" måste göra det för att vara säker på att få behålla sin plats.

Kontakta omedelbart Roger Ekstrand via e-mail nkhamn@telia.com 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna