Årsmöte 2015

Ett välbesökt årsmöte hölls i Fiskargården tisdagen den 2 februari. Den gamla styrelsen hade till mötet lämnat sina platser för förfogande, förutom Niklas N. En helt ny styrelse valdes bestående av Roger Ekstrand, Ingegerd Kalbratt, Kenneth Axelsson, Håkan Johansson och Niklas Nilsson. Till suplieanter valdes Tor Söderlund, Jonas Nordquist och Tomas Willdal. Tillsättande av platser i styrelsen kommer att göras vid första styrelsemöte. När prtokollet är justerat och klart kommer det att läggas ut på hemsidan.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna