Håll bryggan ren

Nedskräpningen på Västra Bryggan har förbättrats betydligt. Hamnföreningen tömmer varje morgon de skräptunnor som finns utplacerade. Beröm måste ges till besökare/kosterbor som lägger skräpet i avsedda kärl. Tänk på att hushållssopor från gästande båtar skall placeras i containrar som är placerade vid Lotsbryggan.

Det som kunde fungara bättre är bortforslande av emballage från det gods som kommer till Västra Bryggan. Det är godsmottagarens ansvar att ta bort detta. Pallar ska placeras efter berget och transportemballaget skall omedelbart tas bort.

 

//Västra Bryggans Ordningsman

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna