Styrelsemöte 11-05-16

Ett styrelsemöte hölls i Fiskargården den 16 maj. Följande kan kommenteras.

 

- Håkan Johansson lämnar styrelsen med omedelbar verkan. Nils-Åke Johander valdes som

 ordinarie ledamot.

- Tre nya medlemmar valdes in i föreningen, Christina Ekstrand, Andreas Mölleryd och Karin Axelsson.

- Asfaltering av hamnplan beställes.

- Nytt skyltplank på Västra Bryggan uppsättes av Kosterhavets nationalpark

- Utredning Handelshamnar pågår.

- Ordningsregler för hamnarna skall tas fram

- Angöringsavgifter tas ut för 2011

- Solfångarna på sanitetshusen är monterade och fungerar bra.

- Montering av spolanläggning utreds

- Projektansvarig för slipområdet utsågs till Roger Ekstrand

- Båtar som ligger året runt inom området skall tas bort, Ägarna kommer att kontaktas.

- Nils-Åke J och Jan-Åke A utsågs till teknisk ansvariga för sliprenoveringen

- Nils-Åke Johander utsågs som ansvarig för Vettnethamnen

- Roger Ekstrand utsågs som ordningsman för Västra Bryggan

- Seved Gren utsågs som Gästhamnansvarig

- Kran- och slipansvarig utsågs att vara Jan-Åke A och Klas-Göran J

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna