Årsmöte

Ett välbesökt årsmöte höll i Fiskargården. Många intressanta diskussioner fördes och där bl.a. beslutades att gå vidare med Sliprenoveringen. Information hölls även över den utrednings som Strömstads Kommun har initierat gällande de s.k Handelshamnarna på Koster.

Hamnföreningen planerar även att asfaltera hamnområdet och projektera för en väntbod. Innan detta arbete kan börja måste all materiel som finns upplagt på kajen tas bort.

 

Åtsmötesprotokollet kommer att läggas ut så fort alla ansvariga har skrivet på den.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna