Utredning "Handelshamnar"

Kommunen har initierat en utredning som skall klarlägga hur Kosters s.k. handelshamnar skall förvaltas i framtiden. 

Projektet i inledningsfasen och uppdraget är enligt nedan.

 

Projektet Kosteröarnas handelshamnar.

Projektet Kosteröarnas handelshamnar syftar till att skapa en gemensam huvudman för de fem handelshamnarna på Kosteröarna. Idag har varje hamn en separat förvaltning, som även innefattar gästhamnsverksamheten. Att skilja ut handelshamnsverksamheten till en gemensam huvudman skapar förutsättningar för en långsiktigt stabil förvaltning, som är till gagn för både kosterborna och de som besöker Kosteröarna. Dessa handelshamnar bör fullt ut finansieras via hamnavgifter för gods och för varje såld biljett. Eftersom alla hamnarna kommer att ligga under samma huvudman med gemensam hamnavgift behöver man inte räkna exakt hur många som stigit av vid varje brygga.

 

Förvaltare kan vara en förening, Västtrafik eller kommunen. Avgifterna ska vara anpassade till att täcka driftskostnader och framtida eller redan utförda investeringar.

 

Denna utrednings uppgift är att beskriva möjligheterna att inrätta en hamnanläggning som är gemensam för hamnfastigheterna (gemensamhetsanläggning). Även staten kan ingå i gemensamhetsanläggningen som fastighetsägare (nationalparksfastigheten) och som förvaltare av naturreservatet. Gemensamhetsanläggningen kommer att förvaltas av en samfällighetsförening.

.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna