Välkommen till Nordkoster´s gästhamnar

Gästhamnen vid Västra Bryggan Gästhamnen vid Västra Bryggan


Hamnen drivs av Nordkosters Fiskehamnsförening upa som är en ekonomisk förening.

Invigning av Nya bryggan i Vettnet

Kosterhavets nationalpark

Det finns en lång tradition av att skydda natur på land, men att skydda naturvärden under havsytan är inte lika vanligt. I september 2009 invigdes Sveriges första marina nationalpark - Kosterhavet. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick. Om du vill läsa mer gå till Nationalparkens hemsida.

Aktuellt

2017 > 09

Arbetet med byggandet av Passagerarbrygga i Vettnet/ Tillgänglighetsanpassning av Västra Bryggan och byggandet av en ny väntbod kommer att startas under september månad.
Projektering av nya vågbrytare med plats för ca 20 fasta båtplatser pågår i Vettnets hamnområde.
 

Visa hela nyheten »
Klicka på bilden för att forstora den