Välkommen till Nordkoster´s gästhamnar

Gästhamnen vid Västra Bryggan Gästhamnen vid Västra Bryggan


Hamnen drivs av Nordkosters Fiskehamnsförening upa. som är en ekonomisk förening.

Invigning av Nya bryggan i Vettnet

Kosterhavets nationalpark

Det finns en lång tradition av att skydda natur på land, men att skydda naturvärden under havsytan är inte lika vanligt. I september 2009 invigdes Sveriges första marina nationalpark - Kosterhavet. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick. Om du vill läsa mer gå till Nationalparkens hemsida.

Aktuellt

2017

Arbetet med byggandet av Passagerarbrygga i Vettnet/ Tillgänglighetsanpassning av Västra Bryggan och byggandet av en ny väntbod kommer att startas under september månad.
Projektering av nya vågbrytare med plats för ca 20 fasta båtplatser pågår i Vettnets hamnområde.
 

Visa hela nyheten »

Nu finns prtokollet från den extra föreningsstämma vi hade. Prtokollet är inte justerat kommer att läggas ut så fort det är gjort..

Visa hela nyheten »

Hamnföreningen har beslutat att införa en förskottshyra för erhållande av en fast båtplats. Förskotthyran är satt till 30 000 kr och därefter 6 avgiftfria år. De som tidigare betalt en insats påverkas inte avdenna ändring.
Om ni har några frågor kontakta då Roger Ekstrand på e-mail nkhamn@telia.com

Visa hela nyheten »

Från och med 1 mars i år har Hamnföreningen tagit över drift och det dagliga underhållet av Kosterlänken. Som driftansvarig har utsetts Per Pettersson. Mer information kan ni läsa på Strömstads kommuns hemsida.

Visa hela nyheten »

Det är dags att hålla årsmöte. Mötesplatsen är Fiskargården och mötet kommer hållas den 2 april kl. 11.00.

Alla Medlemmar är hjärtligt
VÄLKOMNA!

Visa hela nyheten »

Protokollet från Medlemsmöte nr 6 fiinns nu upplagt under fliken "Föreningen".
Obs! Protokollet är ännu ej är justerat. Så fort detta är gjort kommer det att publiceras.

Visa hela nyheten »

Sigvard Andreasson har berättat om hur hamnen och Fiskargården kom till. Det finns att läsas under fliken "Föreningen"

Visa hela nyheten »

Hamnföreningen har köpt in en hjärtstartare som finns placerad vid Hamnkontoret på Västra Bryggan. Vid akut situation tveka inte att använda den.

Visa hela nyheten »
Klicka på bilden för att forstora den

Rutiner Covid-19

För att du ska känna dig trygg under din vistelse i våra gästhamnar finns här ett dokument med information om vidtagna åtgärder och rutiner med tanke på Covid-19. Tillsammans kan vi bromsa smittan!