Välkommen till Nordkoster´s gästhamnar

Gästhamnen vid Västra Bryggan Gästhamnen vid Västra Bryggan


Hamnen drivs av Nordkosters Fiskehamnsförening upa. som är en ekonomisk förening.

Invigning av Nya bryggan i Vettnet

Kosterhavets nationalpark

Det finns en lång tradition av att skydda natur på land, men att skydda naturvärden under havsytan är inte lika vanligt. I september 2009 invigdes Sveriges första marina nationalpark - Kosterhavet. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick. Om du vill läsa mer gå till Nationalparkens hemsida.

Aktuellt

2016 > 01

Vi har nu fått in så mångsa intressenter som tecknat sig för en båtplats vid den nya bryggan. Nu gäller det bara att vi får tillstånd av Länsstyrelsen att lägga ut den. Vi kommer hålla er informerade  när vi vet mer i ärendet.
 

Visa hela nyheten »

För att öka servicegraden i våra hamnar har vi anslutit oss till förbokningstjänsten Dock Spot. Det finns nu 7 st platser vid Bopallen där du kan gå in på Dock Spot´s hemsida och boka platsen. Boka platsen så att du är säker på att få en plats om du te.x tänker komma sent till våra hamn.

Visa hela nyheten »
Ett stort intresse finns för att teckna sig för en fast båtplats, idag återstår bara ett par platser sedan är den nya bryggan fullbelagd.
Vi har ännu inte fått något svar på vår ansökan till Länsstyrelsen om/när vi får lägga ut bryggan. Vi hör av oss så fort vi får besked. Målsättningen är att allt skall vara klart till säsongen 2016.
 
Visa hela nyheten »
Klicka på bilden för att forstora den

Rutiner Covid-19

För att du ska känna dig trygg under din vistelse i våra gästhamnar finns här ett dokument med information om vidtagna åtgärder och rutiner med tanke på Covid-19. Tillsammans kan vi bromsa smittan!