Välkommen till Nordkoster´s gästhamnar

Gästhamnen vid Västra Bryggan Gästhamnen vid Västra Bryggan


Hamnen drivs av Nordkosters Fiskehamnsförening upa som är en ekonomisk förening.

Invigning av Nya bryggan i Vettnet

Kosterhavets nationalpark

Det finns en lång tradition av att skydda natur på land, men att skydda naturvärden under havsytan är inte lika vanligt. I september 2009 invigdes Sveriges första marina nationalpark - Kosterhavet. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick. Om du vill läsa mer gå till Nationalparkens hemsida.

Aktuellt

2015

Gå in på fliken "Föreningen" och där navigera er ner till fliken "FASTA BÅTPLATSER" 
Komplettera sedan er ansökan och sänd åter till oss.

Visa hela nyheten »

En översyn av regler får båtplatskön pågår.
Ni som vet att ni står i kön kontakta hamnföreningen (Roger Ekstrand)

Visa hela nyheten »

Nu finns protokoll från årsmötet utlagt på hemsidan. Gå in under fliken " Föreningen" och losta er fram till årsmötesprotokoll.

Visa hela nyheten »

Ett välbesökt årsmöte hölls i Fiskargården tisdagen den 2 februari. Den gamla styrelsen hade till mötet lämnat sina platser för förfogande, förutom Niklas N. En helt ny styrelse valdes bestående av Roger Ekstrand, Ingegerd Kalbratt, Kenneth Axelsson, Håkan Johansson och Niklas Nilsson. Till suplieanter valdes Tor Söderlund, Jonas Nordquist och Tomas Willdal. Tillsättande av platser i styrelsen kommer att göras vid första styrelsemöte. När prtokollet är justerat och klart kommer det att läggas ut på hemsidan.

Visa hela nyheten »
Klicka på bilden för att forstora den