Välkommen till Nordkoster´s gästhamnar

Gästhamnen vid Västra Bryggan Gästhamnen vid Västra Bryggan


Hamnen drivs av Nordkosters Fiskehamnsförening upa. som är en ekonomisk förening.

Invigning av Nya bryggan i Vettnet

Kosterhavets nationalpark

Det finns en lång tradition av att skydda natur på land, men att skydda naturvärden under havsytan är inte lika vanligt. I september 2009 invigdes Sveriges första marina nationalpark - Kosterhavet. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick. Om du vill läsa mer gå till Nationalparkens hemsida.

Aktuellt

2012

Föreningen har köpt in och håller på att installera en anläggning för båtavfall. En ny lag kommer att träda ikraft 2015 där alla hamnar måste kunna ta emot båtavfall från fritidsbåtar. I samband med installationen har även ett nytt avlopp dragits från Fiskargården.

Styrelsen

Visa hela nyheten »

Renovering av Västra Bryggan pågår för fullt. Företaget DAWAB genomför renovering av de 18 betongpålarna. Efter detta skall livsländen på bryggan förlängas 20-30 år.

Visa hela nyheten »

Byggandet av det nya Informationsplanekt på Västra Bryggan skall vara klart tills semestern. Om ni vill ha kvar uppsatta anslag hör då av er till Roger E.

Visa hela nyheten »

Nu finns årsmötesprotkollet utlagt på hemsidan. Det är bara att gå till fliken och läsa vad som beslutades under stämman.

Styrelsen

Visa hela nyheten »

Lördagen den 31 mars öppnas gästhamnarna. Välkomna

Visa hela nyheten »

Slipen är nu klar att användas. Det som återstår är nu att bygga ett hus över spelet.

Visa hela nyheten »
Klicka på bilden för att forstora den

Rutiner Covid-19

För att du ska känna dig trygg under din vistelse i våra gästhamnar finns här ett dokument med information om vidtagna åtgärder och rutiner med tanke på Covid-19. Tillsammans kan vi bromsa smittan!