Välkommen till Nordkoster´s gästhamnar

Gästhamnen vid Västra Bryggan Gästhamnen vid Västra Bryggan


Hamnen drivs av Nordkosters Fiskehamnsförening upa. som är en ekonomisk förening.

Invigning av Nya bryggan i Vettnet

Kosterhavets nationalpark

Det finns en lång tradition av att skydda natur på land, men att skydda naturvärden under havsytan är inte lika vanligt. I september 2009 invigdes Sveriges första marina nationalpark - Kosterhavet. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick. Om du vill läsa mer gå till Nationalparkens hemsida.

Aktuellt

2011 > 10

Renovering av hela slipområdet har startat. Slipvagn och räls har demonterats och är nu på väg till Strömstad för skrotning. Arbetet beräknas vara klart under hösten.

Visa hela nyheten »
Arbete pågår med asfalteringen Arbete pågår med asfalteringen

Nu är det klart asfalteringen av Västra Bryggan. Hela hamnområdet är nu färdigt. Det som återstår är att märka ut var respektive gods skall placeras samt att montera ett nytt anslagsplank.

Detta arbete beräknas genomföras under våren 2012

Visa hela nyheten »
Klicka på bilden för att forstora den

Rutiner Covid-19

För att du ska känna dig trygg under din vistelse i våra gästhamnar finns här ett dokument med information om vidtagna åtgärder och rutiner med tanke på Covid-19. Tillsammans kan vi bromsa smittan!