Välkommen till Nordkoster´s gästhamnar

Gästhamnen vid Västra Bryggan Gästhamnen vid Västra Bryggan


Hamnen drivs av Nordkosters Fiskehamnsförening upa. som är en ekonomisk förening.

Invigning av Nya bryggan i Vettnet

Kosterhavets nationalpark

Det finns en lång tradition av att skydda natur på land, men att skydda naturvärden under havsytan är inte lika vanligt. I september 2009 invigdes Sveriges första marina nationalpark - Kosterhavet. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick. Om du vill läsa mer gå till Nationalparkens hemsida.

Aktuellt

2011 > 05

Ett styrelsemöte hölls i Fiskargården den 16 maj. Följande kan kommenteras.

 

- Håkan Johansson lämnar styrelsen med omedelbar verkan. Nils-Åke Johander valdes som

 ordinarie ledamot.

- Tre nya medlemmar valdes in i föreningen, Christina Ekstrand, Andreas Mölleryd och Karin Axelsson.

- Asfaltering av hamnplan beställes.

- Nytt skyltplank på Västra Bryggan uppsättes av Kosterhavets nationalpark

- Utredning Handelshamnar pågår.

- Ordningsregler för hamnarna skall tas fram

- Angöringsavgifter tas ut för 2011

- Solfångarna på sanitetshusen är monterade och fungerar bra.

- Montering av spolanläggning utreds

- Projektansvarig för slipområdet utsågs till Roger Ekstrand

- Båtar som ligger året runt inom området skall tas bort, Ägarna kommer att kontaktas.

- Nils-Åke J och Jan-Åke A utsågs till teknisk ansvariga för sliprenoveringen

- Nils-Åke Johander utsågs som ansvarig för Vettnethamnen

- Roger Ekstrand utsågs som ordningsman för Västra Bryggan

- Seved Gren utsågs som Gästhamnansvarig

- Kran- och slipansvarig utsågs att vara Jan-Åke A och Klas-Göran J

Visa hela nyheten »
Klicka på bilden för att forstora den

Rutiner Covid-19

För att du ska känna dig trygg under din vistelse i våra gästhamnar finns här ett dokument med information om vidtagna åtgärder och rutiner med tanke på Covid-19. Tillsammans kan vi bromsa smittan!