Välkommen till Nordkoster´s gästhamnar

Gästhamnen vid Västra Bryggan Gästhamnen vid Västra Bryggan


Hamnen drivs av Nordkosters Fiskehamnsförening upa som är en ekonomisk förening.

Invigning av Nya bryggan i Vettnet

Kosterhavets nationalpark

Det finns en lång tradition av att skydda natur på land, men att skydda naturvärden under havsytan är inte lika vanligt. I september 2009 invigdes Sveriges första marina nationalpark - Kosterhavet. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick. Om du vill läsa mer gå till Nationalparkens hemsida.

Aktuellt

2011 > 04

På lördag den 30 april är det grovsoppor på Västra Bryggan. Tills dess måste allt gods fraktas bort.

Det är ett problem att många har uppfattningen att kajen är en lagringsplats för gods. All gods skall omedelbart fraktas bort från kajen.

Visa hela nyheten »

Nu är årsmötesprotokollet för 2011 påskrivet och utlagt under fliken "Föreningen"

Det är bara att gå in och läsa vad som diskuterades och beslutades.

Visa hela nyheten »
Klicka på bilden för att forstora den