Välkommen till Nordkoster´s gästhamnar

Gästhamnen vid Västra Bryggan Gästhamnen vid Västra Bryggan


Hamnen drivs av Nordkosters Fiskehamnsförening upa som är en ekonomisk förening.

Invigning av Nya bryggan i Vettnet

Kosterhavets nationalpark

Det finns en lång tradition av att skydda natur på land, men att skydda naturvärden under havsytan är inte lika vanligt. I september 2009 invigdes Sveriges första marina nationalpark - Kosterhavet. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick. Om du vill läsa mer gå till Nationalparkens hemsida.

Aktuellt

2011 > 03

Ett välbesökt årsmöte höll i Fiskargården. Många intressanta diskussioner fördes och där bl.a. beslutades att gå vidare med Sliprenoveringen. Information hölls även över den utrednings som Strömstads Kommun har initierat gällande de s.k Handelshamnarna på Koster.

Hamnföreningen planerar även att asfaltera hamnområdet och projektera för en väntbod. Innan detta arbete kan börja måste all materiel som finns upplagt på kajen tas bort.

 

Åtsmötesprotokollet kommer att läggas ut så fort alla ansvariga har skrivet på den.

Visa hela nyheten »
Klicka på bilden för att forstora den