Välkommen till Nordkoster´s gästhamnar

Gästhamnen vid Västra Bryggan Gästhamnen vid Västra Bryggan


Hamnen drivs av Nordkosters Fiskehamnsförening upa. som är en ekonomisk förening.

Invigning av Nya bryggan i Vettnet

Kosterhavets nationalpark

Det finns en lång tradition av att skydda natur på land, men att skydda naturvärden under havsytan är inte lika vanligt. I september 2009 invigdes Sveriges första marina nationalpark - Kosterhavet. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick. Om du vill läsa mer gå till Nationalparkens hemsida.

Aktuellt

2011 > 02

Kommunen har initierat en utredning som skall klarlägga hur Kosters s.k. handelshamnar skall förvaltas i framtiden. 

Projektet i inledningsfasen och uppdraget är enligt nedan.

 

Projektet Kosteröarnas handelshamnar.

Projektet Kosteröarnas handelshamnar syftar till att skapa en gemensam huvudman för de fem handelshamnarna på Kosteröarna. Idag har varje hamn en separat förvaltning, som även innefattar gästhamnsverksamheten. Att skilja ut handelshamnsverksamheten till en gemensam huvudman skapar förutsättningar för en långsiktigt stabil förvaltning, som är till gagn för både kosterborna och de som besöker Kosteröarna. Dessa handelshamnar bör fullt ut finansieras via hamnavgifter för gods och för varje såld biljett. Eftersom alla hamnarna kommer att ligga under samma huvudman med gemensam hamnavgift behöver man inte räkna exakt hur många som stigit av vid varje brygga.

 

Förvaltare kan vara en förening, Västtrafik eller kommunen. Avgifterna ska vara anpassade till att täcka driftskostnader och framtida eller redan utförda investeringar.

 

Denna utrednings uppgift är att beskriva möjligheterna att inrätta en hamnanläggning som är gemensam för hamnfastigheterna (gemensamhetsanläggning). Även staten kan ingå i gemensamhetsanläggningen som fastighetsägare (nationalparksfastigheten) och som förvaltare av naturreservatet. Gemensamhetsanläggningen kommer att förvaltas av en samfällighetsförening.

.

Visa hela nyheten »
Klicka på bilden för att forstora den

Rutiner Covid-19

För att du ska känna dig trygg under din vistelse i våra gästhamnar finns här ett dokument med information om vidtagna åtgärder och rutiner med tanke på Covid-19. Tillsammans kan vi bromsa smittan!