Välkommen till Nordkoster´s gästhamnar

Gästhamnen vid Västra Bryggan Gästhamnen vid Västra Bryggan


Hamnen drivs av Nordkosters Fiskehamnsförening upa. som är en ekonomisk förening.

Invigning av Nya bryggan i Vettnet

Kosterhavets nationalpark

Det finns en lång tradition av att skydda natur på land, men att skydda naturvärden under havsytan är inte lika vanligt. I september 2009 invigdes Sveriges första marina nationalpark - Kosterhavet. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick. Om du vill läsa mer gå till Nationalparkens hemsida.

Aktuellt

2010 > 10

Nu är hemssidan klar för publicering efter beslut i hamnföreningens styrelse. Hemsidan är ett hjälpmedel både för föreningens medlemmar, styrelsen och alla båtgäster. Om ni vill ha en fortlöpande information så är det bara att besöka vår hemsida.

Välkomna!

Visa hela nyheten »

Parkera inte era kärror och cyklar i anslutning till anslagstavlorna. Det finns parkeringsmöjligheter efter berget. Hamnföreningen kommer att sätta upp en  vajer efter berget så att alla kan låsa fast sina kärror mm.

Visa hela nyheten »
Klicka på bilden för att forstora den

Rutiner Covid-19

För att du ska känna dig trygg under din vistelse i våra gästhamnar finns här ett dokument med information om vidtagna åtgärder och rutiner med tanke på Covid-19. Tillsammans kan vi bromsa smittan!