Välkommen till Nordkoster´s gästhamnar

Gästhamnen vid Västra Bryggan Gästhamnen vid Västra BrygganHamnen drivs av Nordkosters Fiskehamnsförening upa som är en ekonomisk förening.

Kosterhavets nationalpark

Det finns en lång tradition av att skydda natur på land, men att skydda naturvärden under havsytan är inte lika vanligt. I september 2009 invigdes Sveriges första marina nationalpark - Kosterhavet. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick. Om du vill läsa mer gå till Nationalparkens hemsida.

Aktuellt

2017

Arbetet med byggandet av Passagerarbrygga i Vettnet/ Tillgänglighetsanpassning av Västra Bryggan och byggandet av en ny väntbod kommer att startas under september månad.
Projektering av nya vågbrytare med plats för ca 20 fasta båtplatser pågår i Vettnets hamnområde.
 

Visa hela nyheten »

Nu finns prtokollet från den extra föreningsstämma vi hade. Prtokollet är inte justerat kommer att läggas ut så fort det är gjort..

Visa hela nyheten »

Hamnföreningen har beslutat att införa en förskottshyra för erhållande av en fast båtplats. Förskotthyran är satt till 30 000 kr och därefter 6 avgiftfria år. De som tidigare betalt en insats påverkas inte avdenna ändring.
Om ni har några frågor kontakta då Roger Ekstrand på e-mail nkhamn@telia.com

Visa hela nyheten »

Från och med 1 mars i år har Hamnföreningen tagit över drift och det dagliga underhållet av Kosterlänken. Som driftansvarig har utsetts Per Pettersson. Mer information kan ni läsa på Strömstads kommuns hemsida.

Visa hela nyheten »

Det är dags att hålla årsmöte. Mötesplatsen är Fiskargården och mötet kommer hållas den 2 april kl. 11.00.

Alla Medlemmar är hjärtligt
VÄLKOMNA!

Visa hela nyheten »

Protokollet från Medlemsmöte nr 6 fiinns nu upplagt under fliken "Föreningen".
Obs! Protokollet är ännu ej är justerat. Så fort detta är gjort kommer det att publiceras.

Visa hela nyheten »

Sigvard Andreasson har berättat om hur hamnen och Fiskargården kom till. Det finns att läsas under fliken "Föreningen"

Visa hela nyheten »

Hamnföreningen har köpt in en hjärtstartare som finns placerad vid Hamnkontoret på Västra Bryggan. Vid akut situation tveka inte att använda den.

Visa hela nyheten »
Klicka på bilden för att forstora den