Välkommen till Nordkoster´s gästhamnar

Gästhamnen vid Västra Bryggan Gästhamnen vid Västra Bryggan


Hamnen drivs av Nordkosters Fiskehamnsförening upa som är en ekonomisk förening.

Invigning av Nya bryggan i Vettnet

Kosterhavets nationalpark

Det finns en lång tradition av att skydda natur på land, men att skydda naturvärden under havsytan är inte lika vanligt. I september 2009 invigdes Sveriges första marina nationalpark - Kosterhavet. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick. Om du vill läsa mer gå till Nationalparkens hemsida.

Aktuellt

2016

Ni som har en fast båtplats men inte godkänt ”Hamnordningen” och skrivet på ”Avtalet" måste göra det för att vara säker på att få behålla sin plats.

Kontakta omedelbart Roger Ekstrand via e-mail nkhamn@telia.com 

Visa hela nyheten »

Nu finns protokoll från Medlemsmöte nr 5 under Fliken "FÖRENINGEN". Obs! Protokollet är ej reviderat. Reviderat prtokoll läggs ut så fåort detta är gjort.
Styrelsen

Visa hela nyheten »

Hamnfesten blev en succé med fantastiskt väder. Många besökare fick bl.a tillfälle att gå ombord på Brattvåg och Strandö. Sjöräddningen visade hjärt- lungräddning. Fisketävlingen för alla barn lockade många deltagare, torskar och makrillar blev dagens fångts.
På eftermiddagen underhöll sedan BBK på bryggan.

Visa hela nyheten »

Nästa vecka (V24) kommer Rixö bryggan till oss och börjar lägga ut den nya bryggan vid Kosterlänken. Bryggan blir nu ca 100 m lång med fasta båtplatser på insidan och gästhamnplatser på utsididan. Under vecka 24 och del av vecka 25 kommer därför bryggorna vid Kosterlänken att vara avstängda.

Har ni några frågor om detta kontakta Hamnvärdarna eller Roger Ekstrand (0709 4355 37)

Visa hela nyheten »

Från den 6 juni kan du beställa nybakat bröd på hamnkontoret. Brödet levereras varje morgon från Kaffedoppet i Strömstad. Gå bara in på hamnkontoret och beställ!

Visa hela nyheten »

Vi har nu fått in så mångsa intressenter som tecknat sig för en båtplats vid den nya bryggan. Nu gäller det bara att vi får tillstånd av Länsstyrelsen att lägga ut den. Vi kommer hålla er informerade  när vi vet mer i ärendet.
 

Visa hela nyheten »

För att öka servicegraden i våra hamnar har vi anslutit oss till förbokningstjänsten Dock Spot. Det finns nu 7 st platser vid Bopallen där du kan gå in på Dock Spot´s hemsida och boka platsen. Boka platsen så att du är säker på att få en plats om du te.x tänker komma sent till våra hamn.

Visa hela nyheten »
Ett stort intresse finns för att teckna sig för en fast båtplats, idag återstår bara ett par platser sedan är den nya bryggan fullbelagd.
Vi har ännu inte fått något svar på vår ansökan till Länsstyrelsen om/när vi får lägga ut bryggan. Vi hör av oss så fort vi får besked. Målsättningen är att allt skall vara klart till säsongen 2016.
 
Visa hela nyheten »
Klicka på bilden för att forstora den