Välkommen till Nordkoster´s gästhamnar

Gästhamnen vid Västra Bryggan Gästhamnen vid Västra BrygganHAMNARNA ÖPPNAR DEN 23 MARS.
Det går nu att förboka platser på Dockspot.


Hamnarna är stängda för säsongen!

Om du ändå vill besöka oss så finns det el på bryggorna vid Västra Bryggan och en toalett öppen vid Lotsbryggan. 
Priset är 100kr/dygn och avgiften lägger du i de vita lådorna som finns placerade vid Lotsbryggan och Hamnkontoret.

Hamnen drivs av Nordkosters Fiskehamnsförening upa som är en ekonomisk förening.

Kosterhavets nationalpark

Det finns en lång tradition av att skydda natur på land, men att skydda naturvärden under havsytan är inte lika vanligt. I september 2009 invigdes Sveriges första marina nationalpark - Kosterhavet. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick. Om du vill läsa mer gå till Nationalparkens hemsida.

Aktuellt

2015 > 02

En översyn av regler får båtplatskön pågår.
Ni som vet att ni står i kön kontakta hamnföreningen (Roger Ekstrand)

Visa hela nyheten »

Nu finns protokoll från årsmötet utlagt på hemsidan. Gå in under fliken " Föreningen" och losta er fram till årsmötesprotokoll.

Visa hela nyheten »

Ett välbesökt årsmöte hölls i Fiskargården tisdagen den 2 februari. Den gamla styrelsen hade till mötet lämnat sina platser för förfogande, förutom Niklas N. En helt ny styrelse valdes bestående av Roger Ekstrand, Ingegerd Kalbratt, Kenneth Axelsson, Håkan Johansson och Niklas Nilsson. Till suplieanter valdes Tor Söderlund, Jonas Nordquist och Tomas Willdal. Tillsättande av platser i styrelsen kommer att göras vid första styrelsemöte. När prtokollet är justerat och klart kommer det att läggas ut på hemsidan.

Visa hela nyheten »
Klicka på bilden för att forstora den