Välkommen till Nordkoster´s gästhamnar

Gästhamnen vid Västra Bryggan Gästhamnen vid Västra Bryggan


Hamnen drivs av Nordkosters Fiskehamnsförening upa som är en ekonomisk förening.

Invigning av Nya bryggan i Vettnet

Kosterhavets nationalpark

Det finns en lång tradition av att skydda natur på land, men att skydda naturvärden under havsytan är inte lika vanligt. I september 2009 invigdes Sveriges första marina nationalpark - Kosterhavet. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick. Om du vill läsa mer gå till Nationalparkens hemsida.

Aktuellt

2012 > 12

Föreningen har köpt in och håller på att installera en anläggning för båtavfall. En ny lag kommer att träda ikraft 2015 där alla hamnar måste kunna ta emot båtavfall från fritidsbåtar. I samband med installationen har även ett nytt avlopp dragits från Fiskargården.

Styrelsen

Visa hela nyheten »
Klicka på bilden för att forstora den