Välkommen till Nordkoster´s gästhamnar

Gästhamnen vid Västra Bryggan Gästhamnen vid Västra BrygganHamnen drivs av Nordkosters Fiskehamnsförening upa som är en ekonomisk förening.

Kosterhavets nationalpark

Det finns en lång tradition av att skydda natur på land, men att skydda naturvärden under havsytan är inte lika vanligt. I september 2009 invigdes Sveriges första marina nationalpark - Kosterhavet. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick. Om du vill läsa mer gå till Nationalparkens hemsida.

Aktuellt

2011 > 05

Ett styrelsemöte hölls i Fiskargården den 16 maj. Följande kan kommenteras.

 

- Håkan Johansson lämnar styrelsen med omedelbar verkan. Nils-Åke Johander valdes som

 ordinarie ledamot.

- Tre nya medlemmar valdes in i föreningen, Christina Ekstrand, Andreas Mölleryd och Karin Axelsson.

- Asfaltering av hamnplan beställes.

- Nytt skyltplank på Västra Bryggan uppsättes av Kosterhavets nationalpark

- Utredning Handelshamnar pågår.

- Ordningsregler för hamnarna skall tas fram

- Angöringsavgifter tas ut för 2011

- Solfångarna på sanitetshusen är monterade och fungerar bra.

- Montering av spolanläggning utreds

- Projektansvarig för slipområdet utsågs till Roger Ekstrand

- Båtar som ligger året runt inom området skall tas bort, Ägarna kommer att kontaktas.

- Nils-Åke J och Jan-Åke A utsågs till teknisk ansvariga för sliprenoveringen

- Nils-Åke Johander utsågs som ansvarig för Vettnethamnen

- Roger Ekstrand utsågs som ordningsman för Västra Bryggan

- Seved Gren utsågs som Gästhamnansvarig

- Kran- och slipansvarig utsågs att vara Jan-Åke A och Klas-Göran J

Visa hela nyheten »
Klicka på bilden för att forstora den