Parkering

Parkera inte era kärror och cyklar i anslutning till anslagstavlorna. Det finns parkeringsmöjligheter efter berget. Hamnföreningen kommer att sätta upp en  vajer efter berget så att alla kan låsa fast sina kärror mm.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna